วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

คาถาบูชาพระศิวะ พระนารายณ์ พระพิฆเนศ


คาถาบูชาพระศิวะ
โอม นะมัส ศิวายะ โอม นะมัส ศิวายะ โอมปรเมศะ ศายะ นมัส ศิวายะ ยายะจะปูชิตา 
จะมหาราชา จะมหาเทวา จะนมัสการ ปิตา จะโสกาสเสนะนัง จุปูชิตัง วิวุธสะ 
สถิตสถานัง สุเมรุปิตัง เทวาจะปูชิตา โอภาสะ อัญชะระ กัตอัญชุลี จุติ จุตัง ยัง โลกา 
สถานัง นมุสสานัง วันทามิ โอเอหิ มะมะมามา

พระคาถา พระนารายณ์เปิดโลก
โอม  นะโม  นารายณะ  ฮะเรฮะราม  กฤษณะ  อิทธิฤทธะ 
นะมะอะอุ  อิสวาสุ  สุสวาอิ  จิตติ  จิตตะ  สะปะอิปิ  อิทธิฤทโธ
วิโสธายิ  อิติอิตัง  อรหังพุทโธ  นะโมพุทธายะ***
พระคาถา พระนารายณ์เปิดโลก :พึงชำระกาย วาจา ใจ ให้สะอาด นั่งสมาธิระลึกถึง พระพุทธเจ้า 
พระปัจเจกพุทธเจ้า พระธรรม พระอรหันต์ และ สิ่งที่ดีงาม บุญกุศล ที่ทำมาทั้งอดีตและปัจจุบัน 
แผ่เมตตาไปยังทวยเทพเทวา พระนารายณ์ ซึ่งเป็นเทพองค์หนึ่ง ในขณะที่สวดนั้น ให้ตั้งจิตแน่วแน่ 
อย่าคิดถึงสิ่งใดทั้งสิ้น มุ่งจิตอยู่ที่บทพระคาถา เท่านั้น
 บางท่านอาจจะประสพสิ่งที่ปรารถนาโดยไม่คาดฝันก็เป็นได้

คาถาบูชาพระพิฆเนศ
โอม ศรีคะเนศายะนะมะ
ชะยะคะเณศะ ชะยะคะเณศะ ชายะคะเณศะ
เทวา มาตา ชากี ปะระ วะตี ปิตามะหา เทวา ละฑุวัน
กา โกคะ ละเค สันตะ กะเร เสวา เอก ทันตะ
ทะยาวันดะ จาระ ภุชา ธารี มาเถ สินทูระ เสเห
มูเส กี อะสะวารี อันธะนะ โก อางขะ เทตะ
โก กายา พามณะนะ โก กุตรร เทตะ
โกทินะ นิระทะนะ มายาฯ
(คาถาบูชาพระพิฆเนศ ใครบูชาจะพ้นจากอุปสรรค ประสบความสำเร็จ)
บทอธิฐานขอพร พระพิฆเณศวร
โอม คะชานะนัม ภูตะคธณาธิเสวิตัม
กะปิตะถะซัมพูผะละ จาระภักษะณัม
อุมาสุตัม โศกะวินาศะการะกัม นะมามิ
วิฆเณศวะระปาทะปังกะซัม
บทสวด ถวายผลไม้ พระพิฆเณศวร
โอม นาตวิฑะ มัณฑ บุชชะ ปาณิ สมัตยุรามิ  
บทสวด ถวายผลไม้ พระพิฆเณศวร :ของถวาย ลูกทับทิม ลูกพิกุล 
ดอกชบา(สีแดง) พวงมาลัย ที่มีส่วนผสมของชบาแดง หรือ กุหลาบแดง 
ขมนโมทะกะหรือคนไทยเรียก ขนมต้มแดงต้มขาว 
น้ำ ใช้นมกล่องรสจืด น้ำเย็นควรบูชาทุกวัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น